Priser

Priserne er gældende fra 1.3.2020
Timepris 800 kr.
Halvanden time 1.200 kr.
To timer 1.600 kr.

Kontant betaling ved fremmøde eller på Mobile Pay 99574.

Reduktion 200 kr. for studerende og arbejdsløse ved fremvisning af dokumentation, hvorved prisen er 600,00 kr pr. time.


Rideterapi.

Rideterapi følger de øvrige takster som er nævnt ovenfor.
Afspændingspædagogisk ridning: 60 min. 400 kr. plus kørsel.
Kan foregå hos mig på mine heste eller hos dig, hvis du selv har en hest du vil undervises på.

Særligt for mennesker med diagnoser:

Det er muligt at søge hjemkommunen om dækning for den del af udgiften, der ligger udover almindelige takst ved ridning. Udgiften kan dækkes som merudgift. 

Der aftales altid en handleplan for forløbet mellem klient, evt. pårørende/pædagogisk personale og mig. Handleplanen og forløbet evalueres og justeres løbende.


Workshops & kurser

Se prisen under den aktuelle begivenhed.


Øvrige vilkår:
  • Jeg følger psykoterapeutforeningens retningslinjer for tavshedspligt og etik.
  • Til organisationer, fx kommuner eller institutioner, som eksempelvis har brug for udarbejdelse af skriftligt materiale, møder og koordinering mv. aftales der en særskilt pris.
  • Betaling foregår enten kontant eller med mobile pay til dette nummer: 99574.
Afbud.

Afbud skal meddeles telefonisk senest 24 timer før den aftalte tid ellers opkræves det fulde honorar.